Disclaimer

Disclaimer

Hoogendijk Care (Kamer van Koophandel: 71912304).

Hoogendijk Care verleent je hierbij toegang tot www.hoogendijkcare.nl ("de Website") en nodigt je uit het aangebodene te kopen.
Hoogendijk Care behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Hoogendijk Care spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hoogendijk Care.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Hoogendijk Care.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hoogendijk Care en haar licentiegevers en bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hoogendijk Care, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
 
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.